กาดซุ่มมืด

กาดซุ่มมืด ทุกวัน พฤหัสบดี – สุกร์ – เสาร์  เวลาประมาณ 16.00 – 21.00 น.

บริเวณลานด้านหน้า กาดสวนแก้ว