[:TH]Miss Flower Queen 2019 [:]

[:TH]

เชิญชวนท่านร่วมชมผลงานนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นิเทศโชว์ครั้งที่ 22
วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562
รอบแรก 12.30 น.
รอบสองเวลา 15.00 น.

ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

บัตรราคา 99 บาท ทุกที่นั่ง
ซื้อบัตรได้ที่นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ CMRU , สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ หรือ สนใจเข้ารับชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อ ภาควิชานิเทศศาสตร์ 053885800 , 0915429542

[:]

Posted in ข่าว.