[:TH]KYU FIGHTER TOURNAMENT #3 2019[:]

[:TH]

KYU FIGHTER TOURNAMENT #3 2019

20-21 กรกฎาคม 2562  @กาดสวนแก้ว

ค่าสมัคร
High Kyu 60 บาท / คน
Low Kyu 40 บาท / คน

รางวัล
*** ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร
**** ยกเว้นในระดับ Low kyu

ระดับ High Kyu
ชนะเลิศ 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง 300 บาท
เหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3-6 พร้อมเกียรติบัตร

ระดับ LOW- Kyu
ถ้วยรางวัลอันดับ1 – 3 พร้อมเกียรติบัตร
อันดับ4 – 8 เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

**ผู้เข้าแข่งขันทุกๆท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันจาก
ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่ **

กำหนดการแข่งขัน KYU FIGHTER TOURNAMENT #3 2019
สถานที่ ลานY-Zone อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่

ประเภทHigh-Kyu , Low-Kyu

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2562
กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
10.00 – 11.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
11.30 – 13.00 น.พักรับประทาน อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การแข่งขันรอบที่ 2
15.00 – 16.30 น. การแข่งขันรอบที่ 3

วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฏาคม 2562
กำหนดการ
09.00 – 10.30 น.การแข่งขันรอบที่ 4
11.00 – 12.30 น.การแข่งขันรอบที่ 5
12.30 – 13.30 น.พักรับประทาน อาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.การแข่งขันรอบที่ 6
15.30 – 16.30 น.พิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัล

[:]

Posted in ข่าว.