[:TH]เที่ยวไป…รู้ไป…เข้าใจ “พ่อ”[:]

[:en]”][:TH]

      เมื่อได้เห็นดอกไม้เมืองหนาวอันสวยงาม เห็นพืชผักผลไม้เมืองหนาวหลากหลายในตลาดบ้านเรา มีใครเคยเป็นเหมือนเราไหม ที่ไม่เคยสะดุดคิดมาก่อนเลยว่าพืชผักผลไม้ที่เริ่มคุ้นเคยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเมืองกรุงนี้ เริ่มต้นและมีที่มาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เมื่อ 50 ปีมาแล้ว ที่ทรงแก้ปัญหาเรื่องปากท้องให้ชาวไทยภูเขาด้วยแนวทางที่พระราชทานไว้ให้กับมูลนิธิโครงการหลวงว่า…ช่วยชาวเขาให้ช่วยตัวเองได้…

      เมื่อเริ่มรับรู้ว่าสิ่งดีๆ ที่กล่าวมา และยังมีอีกมากมายหลายสิ่งที่เราได้รับในปัจจุบันนี้ มีเรื่องราวยาวนานต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 50 ปี ก็ทำให้อยากค้นคว้า อยากตามหาเรื่องราว อยากรู้ว่าตลอดระยะเวลา 50 ปีนั้น โครงการหลวงดำเนินงานมาอย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ด้วยชื่อหน่วยงานของโครงการหลวงที่หลากหลายทำให้สับสน จึงคิดว่าคงมีคนจำนวนมากอาจเป็นเช่นเดียวกัน ที่ความไม่เข้าใจทำให้ขาดความสนใจ จึงเกิดโครงการ “เที่ยวไป…รู้ไป…เข้าใจพ่อ”เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากพอ ที่จะบอกเล่าให้ใครๆ รับรู้เพิ่มขึ้นได้

      ในฐานะผู้บริโภคทั้งสินค้า และสถานที่ท่องเที่ยวของโครงการหลวง จึงคิดว่าการออกค้นหาก็ควรค้นหาในรูปแบบของผู้บริโภค ผู้ที่จะช่วยทำให้ผลผลิตของโครงการหลวงมีตลาดที่กว้างขวางและยั่งยืนตลอดไป เมื่อออกค้นหาเพื่อเรียนรู้ในรูปแบบของคนท่องเที่ยว เราจึงเก็บข้อมูลและนำเสนอในลักษณะที่อยากชักชวนท่านผู้อ่านให้ลองออกไปท่องเที่ยว แล้วสัมผัสเรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวของท่านเอง มากกว่าจะเชื่อเพียงเพราะอ่านจากข้อมูล

      ดังนั้นจึงต้องขออภัยท่านผู้ให้ข้อมูลและเรื่องราวการดำเนินงานของโครงการหลวงทุกสถานีฯ ทุกศูนย์ฯ และทุกท่าน ที่ไม่ได้ส่งบทความไปให้ตรวจสอบก่อนพิมพ์ เพราะทั้งหมดที่พยายามเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ พยายามเขียนตามความรู้สึกและความเข้าใจในฐานะนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่ง….อยากชวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆ ออกเดินทาง “เที่ยวไป…รู้ไป…เข้าใจพ่อ” เหมือนที่พวกเราไปมา และมั่นใจว่าเมื่อท่านได้ออกเดินทางเช่นพวกเรา ท่านจะรู้สึกรักและภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยที่ “พ่อ”
รักษาไว้ให้พวกเราทุกคน และคงเป็นแสงนำทางให้รู้ว่าเราจะร่วมกันสานต่อสิ่งที่ “พ่อ” ทำ ให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปได้อย่างไร

 

[the-post-grid id=”1798″ title=”เที่ยวไป”]

[:]