กาดนัดชุมชน…แอ่วกาดชมวิถี ช็อปของดีสินค้าชุมชน..

กาดนัดชุมชน…แอ่วกาดชมวิถี ช็อปของดีสินค้าชุมชน.. ทุกเสาร์-อาทิตย์
ประตูทางเข้า ชั้น G หน้าห้องนิทรรศการ.. กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

 

Please follow and like us: