ATM Services

logo-Bangkok_Bank   – ธนาคารกรุงเทพ
  ( หน้าศูนย์การค้า. ชั้น G โซน A, ชั้น 3 โซน A )
  kungthai   – ธนาคารกรุงไทย
  ( หน้าศูนย์การค้า. ชั้น B1, ชั้น G โซน A )
bank1   – ธนาคารไทยพาณิชย์
  ( หน้าศูนย์การค้า. ชั้น B1 โซน A, ชั้น G โซน A )
  images (1)   – ธนาคารกสิกรไทย
  ( ชั้น G โซน A. ชั้น B1 โซน A )
images (3)   – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ( หน้าศูนย์การค้า )
  images (2)   – ธนาคารทหารไทย
  ( ชั้น B1 โซน A )
gsb_logo   – ธนาคารออมสิน
  ( ชั้น G โซน A )