บริการชำระค่าโทรศัพท์

24661 – TELEWIZ ( ชั้น B1 โซน A )
  บริการชำระค่าโทรศัพท์มือถือระบบ GSM
download – DTAC SHOP ( ชั้น B1 โซน A )
  บริการชำระค่าโทรศัพท์มือถือระบบ DTAC
download (1) – TRUE MOVE SHOP ( ชั้น B1 โซน A )
  บริการชำระค่าโทรศัพท์มือถือระบบ TRUE MOVE