บริการธนาคาร

  logo-Bangkok_Bank – ธนาคารกรุงเทพ ( ชั้น G โซน A )
  bank1 – ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ชั้น G โซน B )
  kungthai – ธนาคารกรุงไทย ( ชั้น G โซน A )