[:TH]เชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย[:]

[:TH]

เชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกันได้ และที่สำคัญเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะคะ?

? วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 19.00 น.
? ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 กาดสวนแก้ว[:]

Posted in ข่าว.