โรงละครกาดเธียเตอร์

The Little Mermaid

Stage Show

Kad Theatre '57

[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_118.jpg]1140
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_141.jpg]330
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_156.jpg]340
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_1.jpg]260
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_180.jpg]140
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_199.jpg]90
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_227.jpg]110
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_245.jpg]80
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_303.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_396.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_464.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_567.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_2014.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_45.jpg]50
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_015.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_094.jpg]60
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_img_9585.jpg]90
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_img_9588.jpg]100
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_img_9622.jpg]100
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-57/thumbs/thumbs_1556.jpg]100

Kad Theatre '56

[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_4107.jpg]350
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_4110.jpg]80
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_4112.jpg]60
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_4118.jpg]50
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_4188.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0213.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0235.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0257.jpg]80
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0260.jpg]80
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0421.jpg]90
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_dscf2389.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_dscf2398.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_dscf2458.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_dscf2491.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_dscf2565.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0032.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0044.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0089.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0097.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-56/thumbs/thumbs_img_0108.jpg]80

Kad Theatre '55

[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_1.jpg]320
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_2.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3512.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3518.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3529.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_4616.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_4622.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_4663.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_4716.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_4756.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_23-552.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_23-553.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_23-55.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3482.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3483.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3485-large.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_mg_3493.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_3.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_4.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_5.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-55/thumbs/thumbs_6.jpg]20

Kad Theatre '54

[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0085.jpg]290
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0109.jpg]50
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0170.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0198.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0229.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0274.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_dsc_0306.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_922916_564644866908432_1050591366_n.jpg]60
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_jnj01.jpg]50
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_9-5.jpg]70
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8670.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8746.jpg]50
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8767.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8780.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8789.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8796.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8819.jpg]00
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8857.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_img_8865.jpg]10
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-54/thumbs/thumbs_mg_7880.jpg]20

Kad Theatre '53

[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_7466.jpg]220
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_7493.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_7498.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_7502.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_mg_3648.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_mg_3848.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_mg_4151.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_mg_4157.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_mg_4187.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_mg_4227.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_26-53.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_26-532.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_26-533.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_26-534.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_3246.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_3253.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_3337.jpg]30
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_3342.jpg]40
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_img_3420.jpg]20
[img src=http://www.kadsuankaew.co.th/wp-content/flagallery/kad-theatre-53/thumbs/thumbs_dscf7041.jpg]60

Kad Theatre '50

Kad Theatre '41

Kad Theatre '40

Kad Theatre '39

Kad Theatre '38