บริการ-pay-at-post

images11w – เคาน์เตอร์ Customer Service ( ด้านใน Central ชั้น2 )

เคาน์เตอร์เซอร์วิส บริการชำระค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์บ้าน,และบริการอื่นๆ