บริการ-atm

logo-Bangkok_Bank – ธนาคารกรุงเทพ
( หน้าศูนย์การค้า. ชั้น G โซน A, ชั้น 3 โซน A )
kungthai – ธนาคารกรุงไทย
( หน้าศูนย์การค้า. ชั้น B1, ชั้น G โซน A )
bank1 – ธนาคารไทยพาณิชย์
( หน้าศูนย์การค้า. ชั้น B1 โซน A, ชั้น G โซน A )
images (1) – ธนาคารกสิกรไทย
( ชั้น G โซน A. ชั้น B1 โซน A )
images (3) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
( หน้าศูนย์การค้า )
images (2) – ธนาคารทหารไทย
( ชั้น B1 โซน A )
gsb_logo – ธนาคารออมสิน
( ชั้น G โซน A )