บริการธนาคาร

logo-Bangkok_Bank – ธนาคารกรุงเทพ ( ชั้น G โซน A )
bank1 – ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ชั้น G โซน B )
kungthai – ธนาคารกรุงไทย ( ชั้น G โซน A )