บริการชำระค่าโทรศัพท์

24661 – TELEWIZ ( ชั้น B1 โซน A )

บริการชำระค่าโทรศัพท์มือถือระบบ GSM

download – DTAC SHOP ( ชั้น B1 โซน A )

บริการชำระค่าโทรศัพท์มือถือระบบ DTAC

download (1) – TRUE MOVE SHOP ( ชั้น B1 โซน A )

บริการชำระค่าโทรศัพท์มือถือระบบ TRUE MOVE