[:en]Bus Services[:TH]จุดบริการรถโดยสาร[:]

[:TH]

download (122 – รถสองแถว ( สี่ล้อแดง ) จุดบริการด้านหน้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

โทร. 053-224444, 053-224555 ต่อ 10033

images (4) – รถสามล้อเครื่อง ( รถตุ๊กๆ ) จุดบริการด้านหน้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ข้างโรงแรมเชียงใหม่ออคิด

โทร. 053-224444, 053-224555 ต่อ 10019

download (3) – รถแท็กซี่มิเตอร์ จุดบริการ บริเวณทางเข้าด้านข้าง ชั้น B1 ( ข้างประตูไฟฟ้า )

โทร. 053-224444, 053-224555 ต่อ 10013

[:]