งานแสดงละครประจำปี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวารี

งานแสดงละครประจำปี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลวารี
10 พฤศจิกายน 2561
โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น5 กาดสวนแก้ว

Please follow and like us:
Posted in ข่าว.