การแข่งขันจักรยานทรงตัว CMRB สนามที่ 3 ประจำปี 2561  @กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

ณ อุทยานการค้า กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
กำหนดการ
– 10.00 เปิดสนามซ้อม / เริ่มลงทะเบียนรับป้ายติดรถ
– 12.30 ปิดสนาม เตรียมเรียกรุ่นแข่ง
– 13.00 เริ่มแข่งรุ่น mini
รุ่น My Hero
พิธีรับถ้วยรางวัลรุ่น mini
– 15.00 เริ่มแข่งรุ่น Pro
– 18.00 พิธีรับถ้วยรางวัลรุ่น Pro
(เวลาโดยประมาณ อาจคลาดเคลื่อนได้)

**สามารถนำจักรยานทรงตัวมาร่วมกิจกรรมได้ทุกยี่ห้อ**

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ
1. รุ่น MINI รถเดิม
2. รุ่น Pro
3. รุ่น ผู้ปกครอง MINI My Hero

——————————————————

รุ่นการแข่งขัน รุ่น MINI ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นละ 3 ลำดับ
1. รุ่นอายุไม่เกิน 2 ปี
2. รุ่นอายุ 2 – 2.6 ปี
3. รุ่นอายุ 2.6 – 3 ปี
4. รุ่นอายุ 3 – 3.6 ปี
5. รุ่นอายุ 3.6 – 4 ปี
6. รุ่น MINI Open อายุไม่เกิน 4 ปี ชาย
7. รุ่น MINI Open อายุไม่เกิน 4 ปี หญิง

รายละเอียดการแข่งขันรุ่น mini
– รถที่ใช้ทำการแข่งขัน ต้องเป็นรถเดิมๆ และ ล้อโฟนขนาด 12นิ้ว เท่านั้น (บางยี่ห้อที่เป็นรถเดิมแต่เป็นล้องยาง ให้ทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน)
– สามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 รุ่น แต่ต้องไม่ต่ำกว่ารุ่น อายุตัวเอง
– ผู้ปกครองสามารถลงสนามวิ่งกับนักแข่งได้ไม่เกินรุ่นอายุ 3 ปี
– นักแข่งทุกคนควรสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกัน

————————————————————-

รุ่นการแข่งขัน รุ่น Pro ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นละ 5 ลำดับ
1. รุ่นอายุ 2 – 3 ปี ชาย
2. รุ่นอายุ 2 – 3 ปี หญิง
3. รุ่นอายุ 3 – 4 ปี ชาย
4. รุ่นอายุ 3 – 4 ปี หญิง
5. รุ่นอายุ 4 – 5 ปี ชาย
6. รุ่นอายุ 4 – 5 ปี หญิง
7. รุ่นอายุ 5 – 6 ปี ชาย
8. รุ่นอายุ 5 – 6 ปี หญิง
9. รุ่นอายุ 6 ปีขึ้นไป ชาย
10. รุ่นอายุ 6 ปีขึ้นไป หญิง
11. รุ่น Open อายุไม่เกิน 5 ปี ชาย
12. รุ่น Open อายุไม่เกิน 5 ปี หญิง
13. รุ่น Open อายุไม่เกิน 8 ปี ชาย
14. รุ่น Open อายุไม่เกิน 8 ปี หญิง

รายละเอียดการแข่งขันรุ่น Pro
– สามารถตกแต่งได้ตามต้องการ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและนักแข่งคนอื่นๆ
– ขนาดล้อ 12 นิ้วเท่านั้น
– ต้องสวมหมวกนิรภัย และรองเท้าหุ้มส้น
– สามารถลงแข่งได้มากกว่า 1 รุ่น แต่ต้องไม่ต่ำกว่า รุ่นอายุของตัวเอง
– ผู้ปกครองสามารถลงวิ่งกับน้องได้ ไม่เกินรุ่น อายุ 3 ปี

—————————————————————-

รุ่นผู้ปกครอง MINI My Hero ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ 5 อันดับ
1. รุ่น mini My Hero คุณพ่อ
2. รุ่น mini My Hero คุณแม่
* รับจำนวนจำกัด แค่รุ่นละ 8 ตำแหน่ง เท่านั้น*

รายละเอียดการแข่งขันรุ่น
– รถที่จะนำมาลงแข่งขัน ต้องเป็นรถเดิมๆ ตามข้อกำหนดของรุ่น MINI เท่านั้น
– รุ่น MINI My Hero แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นคุณแม่ และ รุ่น คุณพ่อ
– รับจำนวนจำกัดแค่รุ่นละ 8 ตำแหน่ง
– ไม่จำกัดอายุน้องๆ
– ก่อนการแข่งขัน คุณพ่อ คุณแม่ ที่ลงแข่งขัน ต้องเตรียมถอดชิ้นส่วนต่างๆของรถ และทำเครื่องหมายให้ทราบได้ว่าเป็นของตนเอง
โดยจะต้องแยกชิ้นส่วนดังนี้
1. เฟรม ตัวรถ 1 ชิ้น
2. ตะเกียบล้อหน้าและแฮนด์(ยึดให้เป็นชิ้นเดียวกัน)
3. ล้อหน้า
4. ล้อหลัง
5. เบาะ
– ชิ้นส่วนต่างๆจะถูกคละ และแยกกระจายไว้ทั่วสนาม ผู้ปกครองที่ลงแข่งต้องวิ่งไปรวบรวม แล้วนำมาประกอบ ตรงจุดที่กำหนดไว้ โดยต้องให้สมบูรณ์พร้อมที่จะให้น้องๆทำการแข่งต่อ ทันที
– ผู้ปกครองต้องเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่จะใช้อำนวยความสะดวกมาให้พร้อม (สามารถแต่งการให้เหมาะสมได้ เช่นชุดช่าง)
– เมื่อประกอบเสร็จสามารถส่งรถให้น้องลงสนามได้ทันที(วิ่ง 1 รอบ)

กติกาและข้อควรปฏิบัติ
– ผู้ปกครองควรตรวจสอบประกาศต่างๆ ให้เรียบร้อบ หากเกิดข้อผิดพลาด เช่น รายชื่อไม่ตรง รายชื่อตกหล่น หรืออื่นๆ ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบทันที หากแจ้งช้า หรือเกินรุ่นการแข่งนั้นๆ ถือว่าสละสิทธิ์
– การประท้วงผลการแข่ง ต้องแจ้งทันที พร้อมทั้งมอบหลักฐานให้กรรมการ หากประท้วงหลักจากการแข่งหรือเลยรุ่นที่จะมีผลกับการประท้วง ให้ถือว่ายอมรับผลการแข่ง และสละสิทธิ์การประท้วง
– นักแข่งทุกคน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องการอุบัติเหตุต่างๆให้พร้อม โดยเฉพาะรุ่น Pro บังคับต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน(หากมีเหตุที่ไม่สามารถใส่ ต้องแจ้งกรรมการด้วย)
– การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลประจำสนาม
– รุ่น mini รุ่นละ 3 ถ้วย
– รุ่น Pro รุ่นละ 5 ถ้วย
– เหรียญประจำสนาม ได้ทุกรุ่นทุกรอบที่ลงแข่งขัน
– รุ่น min My Hero รุ่นละ 5 ถ้วยสำหรับผู้ปกครอง และเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง(ที่ 3-8) สำหรับเด็ก (ไม่ได้เหรียญประจำสนาม)

ค่าสมัคร
– พิเศษสำหรับท่านที่ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จะได้รับสิทธิ์ early bird เหลือเพียงรุ่นละ 200.- บาท
– ค่าสมัครทุกรุ่น 300.-บาท
– สำหรับนักแข่งป้ายแดง ที่ยังไม่มีเลขประจำตัว สามารถขอหมายเลขได้ทางแชทเพจ (550.-บาท)

ระยะเวลาการรับสมัคร
– สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หากสมัครหลังจากนี้ต้องติดต่อทางแชทเพจเท่านั้น
– โอนเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อยืนยันการผลิตป้ายติดรถ
– หากโอนหลังจากนี้อาจทำให้ผลิตป้ายรายชื่อไม่ทัน
– ทำการแบ่งสายการสมัคร วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทาง Live ที่หน้าเพจกิจกรรม

กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้
https://goo.gl/forms/75HCfuKv1WbNEFIN2
หรือส่งข้อความได้ที่แชทเพจ

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร รุ่นที่ลงแข่งขัน การชำระเงิน ได้ที่ลิงค์นี้ครับ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BJpol8_HbTxjXhTew5zSR3o2ily7Ngpt07FqanP7OXw/edit?usp=sharing

ชำระเงินได้ทาง
– บัญชี ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายวัชร สร้อยสังวาลย์
เลขที่บัญชี 504 – 0714 – 205
หรือ
พร้อมเปย์(PromptPay) 0819517894

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน ทางแชทเพจ พร้อมแจ้งรายละเอียดนักแข่ง

แผนที่การเดินทางไปสนาม
https://goo.gl/maps/kPjaFQkbwMm

Please follow and like us:
Posted in ข่าว.