กาดนัดชุมชน…แอ่วกาดชมวิถี ช็อปของดีสินค้าชุมชน..

[:en]

กาดนัดชุมชน…แอ่วกาดชมวิถี ช็อปของดีสินค้าชุมชน.. ทุกเสาร์-อาทิตย์
ประตูทางเข้า ชั้น G หน้าห้องนิทรรศการ.. กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

 [:TH]

กาดนัดชุมชน…แอ่วกาดชมวิถี ช็อปของดีสินค้าชุมชน.. ทุกเสาร์-อาทิตย์
ประตูทางเข้า ชั้น G หน้าห้องนิทรรศการ.. กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

 [:]

Posted in ข่าว.